Matematické hry – súťaž tímov

20 December 2023, 12:09    |    Viera Gilányová


V predvianočnom období 18.12.2023 učitelia matematiky zorganizovali pre žiakov všetkých tried aktivity zamerané na logické uvažovanie, tímovú prácu, kreativitu, rýchlosť.

Poradie tímov sa počas súťaže v obidvoch skupinách niekoľkokrát menilo. Súťažilo

7 (4-člennných) tímov z tried: I.A (3 tímy), I.F, II.B, II.C, II.F. – mladší žiaci

Poradie:

1.     Dávid Kucbel, Jakub Kubaščík, Matej Paulovič a Matej Stanislav z II.F

2.     Michal Lev Vigaš, Kristián Murgaš, Andrej Hanes a Samuel Zeman z I.F

3.     Jakub Jančovič, Matúš nemec, Ľudovít Riša a Jakub Záhora z II.F

7 (4-člennných) tímov z tried: III.A, III.D, IV.B, IV.C, IV.D, IV.F (2 tímy) – starší žiaci

Poradie:

1.     Bianka Birčáková, Matej Nicolas, Martin Cígler, Katarína Murínová zo IV.F

2.     Eduard Bielik, Peter Hazlinger, Katarína Hroncová a Samuel Sklenár zo IV.F

3.     Deana Detková, Martin Fazekaš, Ivana Kulfasová a a Samuel Siman zo IV.C.

Potešilo nás, že žiaci mali záujem a do súťaže ich prihlásilo až 14 tímov – 56 žiakov.

Srdečne blahoželáme!