Máme víťazov!

22 January 2024, 19:15    |    Viera Gilányová


Dňa 17. 1. 2024 sa uskutočnilo okresné kolo OAJ a naši žiaci boli úspešní: v kategórii 2A Jakub Kubaščík z II.F obsadil 1. miesto, v kat. 2B obsadil 1. miesto Martin Cigler zo IV. F a v kat. 2C2 sa na 3. mieste umiestnila Bianka Birčáková zo IV. F. Všetkým gratulujeme a Jakubovi a Martinovi prajeme pokračovanie v úspechu na krajskom kole.