Krajské kolo olympiády z anglického jazyka

9 February 2022, 10:26    |    Viera Gilányová


Dňa 8.2. 2022 prebehlo krajské kolo olympiády z anglického jazyka, tak ako okresné aj toto kolo malo online formu. Naša študentka Linda Valenčíková zo 4.A, ktorá sa ho zúčastnila, sa umiestnila na ocenenom 3. mieste, k čomu jej srdečne gratulujeme!