Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

9 February 2023, 13:17    |    Viera Gilányová


Dňa 6.2. 2023 sa na našom gymnáziu uskutočnilo krajské kolo OFJ, ktorého sa zúčastnilo 19  žiakov ZŠ a SŠ z celého banskobystrického regiónu. 

Súťažiaci boli rozdelení do 5 kategórií a  zmerali si sily v znalosti francúzskeho jazyka ,  reálií a  kultúry frankofónnych krajín.  Ich výkony hodnotili  trojčlenné poroty zložené z vyučujúcich francúzskeho jazyka  . V tohoročnej silnej konkurencii frankofónov zvíťazili naše študentky :

Kategória 2A :  1.miesto EMA LÉON 2F     

Kategória 2B : 1.miesto MONIKA SYČOVÁ  4B

Kategória 2C: 1.miestio VALÉRIA KUZMÍNOVÁ 4L

Víťazky postupujú do celoslovenského kola , ktoré sa uskutoční 30. a 31.marca 2023

Blahoželáme