Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

20 March 2019, 11:23    |    Viera Gilányová


Dňa 18.marca sa v priestoroch OA v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo OFJ, kde nás naše študentky Michaela Chlebničanová z II.A, Veronika Dúžeková zo IV.B, Alžbeta Námešná zo IV.L úspešne reprezentovali a každá získala vo svojej kategórii 1. miesto a postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 9.-10.mája v Turčianskych Tepliciach.

Víťazkám blahoželáme