Krajské kolo Olympiády ľudských práv

12 February 2024, 19:09    |    Viera Gilányová


Dňa 8.2. 2024 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv. Súťaže sa zúčastnilo 20 študentov z Banskobystrického kraja. Náš študent Matúš Boleček z 3.C sa v ňom umiestnil na cennom 3. mieste, ktoré znamenalo postup na celoštátne kolo. Celoštátne kolo sa bude konať v dňoch 16.-18.4. 2024 v Omšení. Matúšovi k úspechu na krajskom kole blahoželáme a prajeme mu veľa zdaru na celoštátnom kole !