Krajské kolo Olympiády ľudských práv

22 February 2022, 08:28    |    Viera Gilányová


Dňa 10.2.2022 sa online formou uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv. Na podujatí nás úspešne reprezentovala Solomiia Stets (4.F), ktorá v súťaži získala 6.miesto. Zabezpečila si tým postup do celoštátneho kola. Solomii blahoželáme a prajeme jej veľa zdaru na celoštátnom kole !

Celková výsledková listina je dostupná tu:

Kraj-vysledkova-listina-24-OLP-forma.docx