Je krása za odmenu alebo za trest?

9 December 2023, 14:03    |    Viera Gilányová


V rámci cyklu Výchova divadlom  sa 6. 12. 2023 takmer 100 žiakov 3. ročníka vybralo spolu so svojimi vyučujúcimi SJL do DPOH v Bratislave, aby zhliadlo inscenáciu KRÁSA NEVÍDANÁ, ktorá získala v roku 2022 ocenenie Grand Prix na festivale Nová dráma/New drama a divadelnú cenu Dosky za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla.

Krása nevídaná hovorí o tlaku spoločnosti na ženy, na zaužívané klišé, že žena má byť krásna, štíhla, milá a poslušná, ale aj milujúca partnerka, chápavá milenka a dokonalá dcéra. Nároky sú vysoké a sebavedomie žien čoraz nižšie. Spoločenský tlak, domáce násilie, zneužívanie, postavenie žien v spoločnosti sú aktuálne nielen medzi mladými ľuďmi, ale sú pálčivé pre celú našu spoločnosť. Problémy Generácie Z boli aj pred ňou a sú aj teraz problémami nás všetkých.

Pobyt v predvianočnej Bratislave im spríjemnila i komentovaná prehliadka historického jadra nášho hlavného mesta. Krajší darček na Mikuláša si nemohli ani želaťJ