Hodina nemčiny trochu inak!

9 December 2018, 17:38    |    Viera Gilányová


30.11.2018 zorganizovala Štátna vedecká knižnica, nemecká študovňa    v spolupráci s Goethe inštitútom a Katolíckou univerzitou v Ružomberku workshop,  určený pre študentov stredných škôl a gymnázií s vedomostnou úrovňou A2 až B1, pod názvom

Ach du liebe Schulzeit!

 

Využili sme ponúknutú možnosť a prihlásili sme sa. Žiaci II.C sa tak mohli formou interaktívnych a kreatívnych úloh a hier nenútenou formou oboznámiť so školským systémom v Nemecku, rozšíriť si slovnú zásobu a overiť vlastné vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka.

 

Workshop viedla Mgr. Jana Juhásová, PhD. z KU v Ružomberku.