Harmanecká jaskyňa

10 November 2021, 19:04    |    Viera Gilányová


Dňa 7.10. a 13.10. 2021 sa  žiaci  I.C a II.C triedy zúčastnili exkurzie v rámci projektu Rozvoja prírodovednej gramotnosti do Harmaneckej jaskyne. Harmanecká jaskyňa sa nachádza v Kremnických vrchoch, 16 km severozápadne od Banskej Bystrice Exkurzia obsahovala prehliadku Harmaneckej jaskyne a náučný chodník s informačnými panelmi, ktoré obsahovali informácie o histórii jaskyne, rastlinstve, živočíšstve, rastlinných a živočíšnych spoločenstvách a geologickej stavbe. Výstup trval cca 25 minút, vrchol sa nachádza v nadmorskej výške 828 m n.m. Z vrcholu sme pozorovali okolité pohoria, ktoré obklopujú Harmaneckú jaskyňu. Exkurzia bola veľmi zaujímavá, v jaskyni sme dokonca videli živých netopierov. Všetci sme sa zhodli, že výlet do Harmaneckej jaskyne by sme odporučili každému.