Fyzikálny Náboj

22 November 2018, 09:01    |    Viera Gilányová


V piatok 16. novembra 2018 sa 15 žiaci nášho gymnázia zúčastnili medzinárodnej súťaže s názvom „Fyzikálny Náboj“, ktorá sa každoročne organizuje v Bratislave.

Fyzikálny Náboj je súťaž medzi päťčlennými tímami stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoju školu. Žiaci počas dvoch hodín riešia fyzikálne úlohy, ktoré nie sú bežnými úlohami, ale sú netradičné, kreatívne a rozvíjajú fyzikálne myslenie. Každoročne sa v rovnakom čase táto súťaž koná aj v okolitých štátoch. Tento rok sa do nej zapojili žiaci Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ruska.

Keďže sme v tejto súťaži každoročným účastníkom, rozhodli sme sa tento rok vyslať tri družstvá a vytvoriť tak Tím Juniorov (J. Kliment, M. Gregor, L. Gáborik, A. Sršeň, R. Schwarz) a dva Tímy Seniorov (A. Barla, J. Jánošík,  J. Murin, O. S. Tomášik, P. Kochelka), (S. Belko, S. Čavoj, D. Chrušč, J. Priner, D. Medveď), keďže súťaž je organizovaná v dvoch kategóriách.

Súťaž bola opäť plná napätia, energie a „fyzikálnej bojovnosti“, s ktorou si žiaci nášho gymnázia dokázali poradiť. Náš Tím Juniorov sa z celkového počtu 52 tímov vo svojej kategórii umiestnil na krásnom 2. mieste (v Bratislavskej časti 1. miesto). Uvedený tím obsadil 2. miesto aj v rámci medzinárodného umiestnenia. Z celkového počtu 48 tímov sa prvý tím Seniorov umiestnil na 11. mieste (v Bratislavskej časti 7. miesto) a druhý tím Seniorov sa umiestnil na 10. mieste (v Bratislavskej časti 6. miesto). Všetkým zúčastneným tímom ešte raz gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

Mgr. E. Bayerl, PhD.