Facebookový profil štúrovcov

15 March 2019, 19:17    |    Viera Gilányová


13. marca 2019 sa stretli študenti 3.B a 3.L  v LHM BB . Cieľ bol jasný:  kreatívne, pútavo – jednoducho –zaujímavo spracovať vedomosti a poznatky o štúrovcoch  získané nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Využiť mohli aj exponáty, materiály  a všetky dostupné  informácie, ktoré ponúkali priestory LHM na to, aby vytvorili čo najvernejší, ale aj aktuálne pôsobiaci facebookový profil troch štúrovcov. Najstaršieho, najmladšieho a najsladšieho.

Ako sa im to podarilo, posúďte sami