EXPERT geniality show - 29. november 2018

11 December 2018, 19:20    |    Viera Gilányová


Celoslovenská vedomostná súťaž, ktorá preveruje vedomosti žiakov v dvoch zvolených zo šiestich ponúkaných oblastí, má na našej škole každoročne priaznivcov. Zapojilo sa 37 žiakov z rôznych tried všetkých ročníkov. Na výsledky si musíme ešte počkať, ale už teraz vieme vyhodnotiť, aké témy si žiaci volili: Mozgolamy (19 žiakov), Svetobežník (17), Do you Speak English? (15), Tajomstvá prírody (10), Góly, body, sekundy (7), Dejiny, udalosti, umenie (6).


 

PK MAT a DEG