Európsky deň jazykov

1 October 2018, 08:28    |    Viera Gilányová


Dňa 26. 9. 2018 sa vybraní  študenti l. A, B a F spolu s vyučujúcou Mgr. L. Sršňovou zúčastnili v rámci hodín ruského jazyka exkurzie do ŠVK, kde im bola v rámci Európskeho dňa jazykov prezentovaná študovňa slovanských štúdií. Pracovníci vedeckej knižnice pre nich pripravili interaktívne aktivity na tému sviatky a pamätné dni v Rusku. Študenti mali možnosť zapojiť sa do rôznych hier, vyplniť pracovné listy a tiež si pozrieť diela ruských spisovateľov a fotografov.

Študenti III. A s Mgr. D. Chlebanovou sa zas oboznámili s prostredím nemeckej študovne a vypočuli si zaujímavé informácie o možnostiach, ako rozšíriť svoje vedomosti v nemeckom jazyku nielen v rámci vyučovania v škole, ale aj návštevou podujatí ŠVK. Na stretnutí aj pri interaktívnych aktivitách ich sprevádzala aj nemecká dobrovoľníčka Klara Bednarz.