Oznam

29 June 2022, 15:46    |    Viera Gilányová


Deň otvorených dverí SjF STU - súťaž o 3D tlačiareň pre školu

Vážení študenti a pedagógovia,

      radi by sme Vás pozvali na Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý sa uskutoční 9.2. 2023 o 9:00.

Tento ročník je pre nás výnimočný, pretože sa opäť môžeme po dlhom čase stretnúť s Vami osobne.

Pripravili sme pre Vás:

 •     Súťaž o atraktívne ceny. Výherca – žiak vyhráva elektrickú kolobežku a pre svoju strednú školu automaticky vyhráva 3D tlačiareň.

Registrovať svojich žiakov môžete tu:

https://www.sjf.stuba.sk/dod-2023.html?page_id=7058

 •      Ukážky v laboratóriách

 •     Diskusiu s našimi študentmi a pedagógmi

 •  Tombolu

 •  Prednášky a workshopy na zaujímavé témy ako je robotika, inovácie, smart mobilita

 •   A prednášať príde aj zakladateľ úspešného start upu PANZA ROBOTICS Radoslav Balajka, ktorý predstaví autonómneho robotického psa Artabana.

V prípade otázok sa môžete obrátiť na Ing. Zuzanu Matúšovú, +421 915 851 799 ; zuzana.matusova@stuba.sk

Podujatie je určené pre všetky typy stredných škôl. V súčasnosti máme vyše 40 percent študentov z gymnázií. V prípade potreby Vám vieme pomôcť so zabezpečením dopravy. 

Tešíme sa na Vás.


Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty of Mechanical Engineering
International Relations' Office
____________________________________________________________________
Dny otevřených dveří Ostravské univerzity – ONLINE již v prosinci
Od 6. do 8. prosince 2022 se v čase mezi 17. a 19. hodinou každý večer ONLINE představí dvě z fakult naší univerzity. V rámci programu proběhne ONLINE setkání se zástupci jednotlivých kateder, prostřednictvím kterého budou moci připojení zájemci o studium pokládat své dotazy. Připraven bude také chat se studenty univerzity. Uchazeči veškeré informace najdou na stránkách studujOstravskou.cz, kde se ONLINE DOD budou konat.
27. ledna 2023 rádi přivítáme Vaše studenty osobně na všech našich fakultách, kde proběhnou PREZENČNÍ Dny otevřených dveří. Aktuální informace studenti naleznou na studujOstravskou.cz.
Studium a všechny možnosti s ním spojené představíme rádi studentům na Vaší škole také osobně. Pokud byste měli o prezentaci pro studenty zájem, obraťte se prosím na mou kolegyni, specialistku pro komunikaci se středními školami, Lucii Hübschmanovou (lucie.hubschmanova@osu.cz).
Ostravská univerzita myslí také na budoucnost nás všech. Již čtvrtým rokem plníme slib, že za každou podanou přihlášku zasadíme v našem regionu strom. Stejně tak jsme se tomu zavázali také u nově podaných přihlášek. Krátké video ze sázení můžete se studenty zhlédnout na tomto odkaze: youtu.be/Do7mDJHKeFQ.

___________________________________________________________________
Štúdium na VŠM/CityU

Vysoká škola manažmentu so sídlom v Bratislave svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu poskytovania kvalitného vzdelania americkej City University of Seattle so sídlom v Seattle, štát Washington, USA. Bakalárske a magisterské štúdium podnikového manažmentu na VŠM sú akreditovanými študijnými programami a škola od roku 2017 ponúka aj rigorózne konanie (PhDr.). VŠM ako prvá súkromná vysoká škola získala v roku 2007 prestížne hodnotenie Európskej asociácie univerzít (European University Association) a v roku 2012  značku Diploma Supplement Label (Dodatok k diplomu), ktorú udeľuje Európska komisia.  

 

Od svojho vzniku vychovala VŠM už stovky, ba tisícky absolventov bakalárskeho i magisterského štúdia v študijnom programe zameraného na podnikový manažment, (študijný odbor 8. ekonómia a manažment) v rámci ktorého si študenti na bakalárskom stupni štúdia môžu zvoliť špecializáciu (Marketing). Vzdelávanie VŠM poskytuje v Bratislave v slovenskom aj anglickom jazyku, v dennej aj externej forme, a jej študijné programy sú kompatibilné s programami City University of Seattle. VŠM ponúka v danom odbore a programe aj rigorózne konanie (PhDr.). 

 

10 dôvodov prečo študovať na VŠM / City University of Seattle Programs 

 1. 100% miera absolventskej zamestnanosti (INEKO) 
 2. vysoké finančné ohodnotenie absolventov v praxi 
 3. možnosť získať slovenský alebo americký akreditovaný diplom alebo "double-degree" 
 4. možnosť štúdia v slovenčine alebo angličtine 
 5. možnosť štúdia v dennej, externej a online forme 
 6. zameranie na kritické myslenie 
 7. možnosti sociálnych a motivačných štipendií a grantov 
 8. možnosť využitia študentského mobilitného programu Erasmus+ 
 9. možnosť študijného pobytu v Seattle, USA (1 trimester) 
 10. možnosť nástupu na štúdium v októbri, januári a apríli 

 

Možnosť osobnej návštevy našej vysokej školy a možnosť návštevy vybraných vyučovacích hodín kedykoľvek počas školského roka. 


__________________________________________________
DOD na Katedre anglistiky a amerikanistiky UKF v Nitre


Katedra anglistiky a amerikanistiky vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 24. 11. 2022 od 10:00 v budove Filozofickej fakulty UKF (Štefánikova trieda 67), v miestnosti 211.


Osobitne upriamujeme pozornosť na náš facebookový a instagramový účet - práve tu udržiavame živý kontakt s našimi súčasnými študentmi, ale aj potenciálnymi uchádzačmi. Žiaci sa nás prostredníctvom sociálnych sietí môžu spýtať na všetko, čo ich o štúdiu zaujíma.


Na katedrovom YouTube channel môžu študenti nájsť náš podKAAst - rozhovory s našimi pedagógmi i študentmi.

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre 

______________________________________________________________________________________
Deň otvorených dverí na UKF v Nitre - pozvánka

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ako každý rok pripravila pre Vašich študentov Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 24. novembra 2022 v priestoroch univerzity. Každá fakulta si pripravila zaujímavý program, v ktorom priblíži absolventom stredných škôl štúdium a život na našej univerzite.

Podrobné informácie nájdete na našej stránke https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/5655-den-otvorenych-dveri-na-ukf-2022

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1

949 74  Nitra

email:  info@ukf.sk

web:  www.ukf.sk

tel.: 037/6408 030
________________________________________________________________________________________
Pozvánka na Online Deň otvorených dverí 24.11.2022 Žilina 8:00 - 8:45

 v mene dekana Stavebnej fakulty prijmite naše pozvanie na

ONLINE Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline vo ŠTVRTOK 24.11.2022 od 8:00-8:45.

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť”. Christine Gregoire

Boli by sme veľmi radi, ak umožníte študentom končiacich ročníkov oboznámiť sa s našou fakultou a sledovať online podujatie, ktoré bude prebiehať len 45 minút vo virtuálnom priestore.


Čo ponúkame?

 • Projektovanie  a rekonštrukcia ciest, mostov a železníc. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre prax. Tvorba digitálnych modelov.
 • BIM a 3D(4D) modelovanie stavebných objektov - cesty, mosty, železnice.
 • Návrh, architektúra a statika rodinných domov.
 • Modelovanie a simulácia dopravy.
 • Environmentálne dopady na infraštruktúru.
 • Zakladanie stavieb vzhľadom na rôzne geologické podložie.
 • Manažment stavieb. Technológie a informačné systémy.
 • Správa a prevádzka cestných tunelov.  
 • Geodézia. Vytyčovanie objektov, 3D skenovanie, vyhodnotenie a spracovanie digitálnych snímok.
 • Praktické záverečné práce riešené v spolupráci s firmami, Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS), Slovenskou správou ciest (SSC) a Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR).
 • Zárobková činnosť počas štúdia.
 • Zahraničné stáže a jazykové kurzy.
 • Štipendiá.

Veríme, že Vás naša bohatá ponuka zaujala. Študenti sa počas podujatia môžu tiež zapojiť do súťaží. Počas prenosu budeme odpovedať na Vaše otázky.

V prípade záujmu Vám zašleme link k prihláseniu 2 dni pred podujatím.

Link bude zverejnený aj na stránke fakulty.

Tešíme sa na Vašu účasť!

V prípade otázok sme k dispozícii:

tel.: 041/513 55 12

e-mail: fstav-studref@uniza.sk
web:
http://svf.uniza.sk
FB:
https://www.facebook.com/StavebnaFakultaZUZ
Instagram: svf.uniza

Jakub Kraľovanec: Mosty by ľuďom mali slúžiť aspoň sto rokov - VEDA NA DOSAH (cvtisr.sk)

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Stavebná fakulta
_______________________________________________________________________________________________________
DOD NA CIRKEVNOM KONZERVATÓRIU - 19. 11. 2022

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, ktorý sa uskutoční 19. 11. 2022 o 13.00 hod. 
*** 

Nechceš hudbu už iba počúvať? PRÍĎ JU TVORIŤ! 

Nebaví ťa byť hercom len na Instagrame? POSTAV SA NA SKUTOČNÉ PÓDIUM! 

Je spev tvoja vášeň? POĎ K NÁM ZDOKONALIŤ SVOJ HLAS! 

Chceš študovať umenie a cestovať? PRIHLÁS SA NA JEDINÉ KONZERVATÓRIUM NA SLOVENSKU S AKREDITÁCIOU ERASMUS+! 

 

Cirkevné konzervatórium v Bratislave pozýva všetkých záujemcov o štúdium v odboroch HUDBA, SPEV a  HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (DOD), ktorý sa uskutoční 19. 11. 2022 od 13.00 hod. 

 

Miesto konania: Beňadická 16 / Beňadická 38 

Dopravné spojenie (autobus): 93 (Vyšehradská), 95, 98, 99 (Lúčanka) 


Na stretnutí s vedením školy a pedagógmi sa dozviete všetky informácie o škole, štúdiu v jednotlivých odboroch a o prijímacích skúškach. Počas individuálnych konzultácií bude možné predviesť a konzultovať pripravený repertoár. Pedagógovia radi poskytnú všetkým uchádzačom odborné rady a pripomienky. Súčasťou DOD bude aj koncert žiakov z odboru hudba a spev a workshopy v odbore hudobno-dramatické umenie. Uchádzači sa dozvedia aj základné informácie o programe Erasmus+, ktorý sprostredkúva našim žiakom štúdium v zahraničí. Záverečným bodom dňa otvorených dverí bude predstavenie Krysí dom (Kateřina Pokorná) v rámci podujatia Noc divadiel 2022.
 


Miesto konania: Beňadická 16 / Beňadická 38, Bratislava (Petržalka)
 

Dopravné spojenie (autobus): 93 (Vyšehradská), 95, 99, 98 (Lúčanka) 


HARMONOGRAM DOD 19. 11. 2022

13.00 – 13.20     Zahájenie DOD, prezentácia školy (Beňadická 16)

13.20 – 13.40     Informácie k administrácii prihlášok (Beňadická 16)

13.40 – 14.30     Spoločná prehliadka priestorov

14.30 – 15.00     Koncert odborov Hudba a Spev (Beňadická 16)

14.30 – 16.50     Workshop, konzultácie HDU (Beňadická 38)

15.15 – 16.50     Konzultácie hudba/spev (Beňadická 16)
17.00 – 18.00     NOC DIVADIEL (Beňadická 38)
 

 

Ak máte záujem o AKTÍVNU PREZENTÁCIU POČAS INDIVIDUÁLNYCH KONZULTÁCIÍ, prosíme o vyplnenie tohto FORMULÁRA: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScysFU48eAeV6hjTEGps8yplG1LJ-jv1an5b2wz1p_yryjD5A/viewform?usp=sf_link


Viac informácií nájdete na:
web: www.ckba.sk
e-mail: sekretariat@ckba.sk
tel.: 
 +421 2 63830895

Tešíme sa na Vás!  

_______________________________________________________________________________________________________
Deň otvorených dverí na Faf UK v HK

Informácia, ktorá môže zaujímať Vašich študentov s biologicko-chemickým zameraním: 

Pozývame na Deň otvorených dverí (DOD) u nás na Farmaceutickej fakulte Univerzity Karlovej v Hradci Králové Den otevřených dveří PREZENČNĚ > Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz) a v popoludňajších hodinách aj o konaní Jednodennej juniorskej Univerzity Karlovej, kde záujemcovia môžu získať 5 cenných bodov k prijímacím Jednodenní juniorská Univerzita Karlova | Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy (cuni.cz)

DOD prebehne prezenčnou formou 16. 11. 2022. K tomu účelu prikladám materiály, ktoré môžete použiť na zverejnenie.

 www.faf.cuni.cz

https://www.facebook.com/UKFaF/ 

https://www.instagram.com/farmacie_uk_hk/
____________________________________________________________________________________________
Study at Faculty of Environmental Sciences, CZU

Information about bachelor's programs taught in English at the Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences Prague.

 We offer Environmental Data Science and Environmental Engineering.

You can see the information about each program. Programs are full-time and take three years.

Here you can find all information about the admission process: https://www.fzp.czu.cz/en/r-9408-study/r-9494-study-at-fes/r-9792-admission-procedures/r-14065-bachelor-s-study-programmes

The deadline for submitting an e-application is January 19, 2023 (the deadline for the second additional phase is April 13, 2023).

_______________________________________________________________________________________________
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - pozvánka na akci

Vážení,

rád bych pozval zájemce o studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity na setkání s našimi studenty a zástupci akademické obce. Akce „I Ty se můžeš stát součástí GENERACE MUNI MED“ se uskuteční 23. 11. 2022 od 14:00 do 17:00 v Brně, v Univerzitním kině Scala.

 Uvědomujeme si, že se středoškoláci nacházejí ve významné etapě, kdy si volí své budoucí povolání, které se jim může stát i životním posláním. Během uplynulých dvou let však uchazeči o vysokoškolské studium neměli mnoho příležitostí pro osobní návštěvu našich pracovišť či setkání s našimi studenty a pedagogy. I proto bychom rádi všem zájemcům o studium na naší fakultě poskytli maximum informací a ukázali, jaké možnosti studium u nás otevírá.  

 Součástí akce bude představení Lékařské fakulty MU, diskuze se studenty a zástupci akademické obce a představení Juniorské akademie LF MU.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu kina Scala prosíme, aby se všichni zájemci registrovali na následujícím odkazu, kde také najdou podrobnější informace o akci:

https://www.med.muni.cz/kalendar/kalendar-akci/i-ty-se-muzes-stat-soucasti-generace-muni-med

Studentům jsme připraveni poskytnout potvrzení o účasti pro omluvení zameškaných hodin. V případě zájmu o účast větší organizované skupiny studentů, ale i v případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte prosím Mgr. Václava Tesaře z Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy LF MU na vaclav.tesar@med.muni.cz nebo na telefonním čísle +420 733 553 215.

 doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

garant projektu Juniorská akademie LF MU
______________________________________________________________________________________________
The Hague University (Holandsko) 24. novembra v Bratislave!
Milí študenti,
máme pre vás skvelú správu: konečne pre vás môžeme opäť usporiadať informačné podujatie, na ktorom sa môžete osobne stretnúť s pracovníkom našej najpopulárnejšej holandskej partnerskej vysokej školy: The Hague University of Applied Sciences!
 
24. novembra o 16:00 v Bratislave
CHCEM SA ZÚČASTNIŤ
Po viac ako dvojročnej pauze tu je náš prvý event, ktorý nadväzuje na tradíciu našich prezentácií o štúdiu v zahraničí v spolupráci s našimi partnerskými univerzitami, ktoré sa vždy tešili veľkému záujmu maturantov a študentov.
Ak sa zaujímate o odbory ako medzinárodné a európske právo, európske štúdiá, medzinárodný obchod, finančný manažment, medzinárodný komunikačný manažment, športový manažment, user experience design, verejná správa, bezpečnostný manažment alebo chemické inžinierstvo, The Hague University pre vás môže byť výbornou voľbou.
A ešte jedna vec: od septembra 2023 máte poslednú možnosť študovať v Holandsku za polovicu bežného školného (€ 1.157)!
Ak sa chcete dozvedieť všetky dôležité informácie štúdiu v Holandsku z prvej ruky, zaregistrujte sa na linku vyššie. Tešíme sa na vás!

Tím InterStudy
_________________________________________________________________________________________________
Pozvánka na Deň otvorených dverí FIIT STU

dovoľte mi pozvať Vašich študentov na Deň otvorených dverí Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, ktorý sa uskutoční dňa 16.12.2022 (piatok) v priestoroch fakulty, adresa: FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava.

Program začína od 9:30 hod. a návštevníci sa budú môcť oboznámiť so študijným programom, podmienkami prijatia, prezrú si priestory fakulty, pripravené sú zaujímavé prednášky a prezentácie študentských projektov a nebude chýbať Fun zóna so súťažami.

 

Viac podrobností budeme zverejňovať v najbližších dňoch, preto budeme radi, ak záujemci o toto podujatie budú sledovať web fakulty či naše sociálne siete Facebook alebo Instagram.  

https://www.fiit.stuba.sk/

https://www.facebook.com/FIIT.STU

https://www.instagram.com/fiitstu/
________________________________________________________________________________________________
ONLINE Dni otvorených dverí a pripravovaných ONLINE školách FRI UNIZA 
9. novembra 2022 od 12:00 h. do 21:00 h

ONLINE Dni otvorených dverí Fakulty riadenia a informatiky UNIZA.

 

Pre stredoškolákov sme pripravili zaujímavý a bohatý program ONLINE Dňa otvorených dverí plného praktických webinárov. Viac informácií (harmonogram podujatia, link na pripojenie, prihlasovací formulár na praktické webináre vrátane ich popisov) sa nachádza na webe podujatia:

https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pozvanka-na-online-den-otvorenych-dveri-fri-uniza-plny-zaujimavych-webinarov

 

Taktiež sme spustili registráciu na obľúbené online školy 3D tlače, či rozvoja manažérskych a IT zručností, ktoré prebehnú v mesiacoch december, január a február. Informácie o jednotlivých online školách spolu s registračným formulárom nájdu žiaci na tomto odkaze:

https://www.fri.uniza.sk/aktuality/oblubene-online-skoly-fri-uniza-opat-otvarame-pre-sikovnych-stredoskolakov

 

Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline
________________________________________________________________________________________________
11.11. - Deň otvorených dverí na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU

Dobrý deň,
v mene Filmovej a televíznej fakulty Vysokej škole múzických umení v Bratislave by som rád pozval vašich študentov*ky na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 11. 11. 2022 od 9:00 do 15:00.

Štúdium na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave je ideálne pre všetkých*y, ktorých*é zaujíma film a multimédiá a premýšľajú o štúdiu réžie, scenáristiky, kamery, strihu, zvuku, filmovej vedy, animácie či vizuálnym efektom. 

Návštevníci*čky budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov jednotlivých ateliérov. Budú mať tiež príležitosť dozvedieť sa viac o talentových prijímacích pohovoroch v rámci bezplatných konzultácií s pedagógmi*čkami či študentami*kami fakulty. 

V prípade, že Vaši*e študenti*ky nebudú mať možnosť fyzicky sa Dňa otvorených dverí zúčastniť, pripravila si pre nich*e Filmová a televízna fakulta online podobu Dňa otvorených dverí na webe ftf.vsmu.sk.
_____________________________________________________________________________________________________
Pozvánka na DOD Univerzity Komenského

dovoľujeme si Vás a Vašich študentov pozvať na Deň otvorených dverí 2022 na Univerzite Komen