Deskriptívna geometria v praxi

11 December 2018, 07:42    |    Viera Gilányová


Štúdiu deskriptívnej geometrie sa v tomto školskom roku venuje na škole 66  žiakov z tretieho až piateho ročníka. Dvadsiatka týchto žiakov si vypočula prednášku  absolventov GJGT Ing. arch. Jakuba Moravčíka a Ing. arch. Martiny Ťažkej o potrebe a význame DEG v technickej praxi. Naši bývalí žiaci prezentovali aj niekoľko konkrétnych zaujímavých prác z ich tvorby v oblasti architektúry. Taktiež odpovedali na rôzne otázky týkajúce sa štúdia na VŠ, prijímacích pohovorov, práce architektov a využívania kresliacich programov. Vyjadrili názor, že v oblasti architektúry je momentálne veľa práce a preto má význam venovať sa na VŠ štúdiu tejto oblasti. Ďakujeme za prednášku a besedu.