Deň otvorených dverí

6 February 2023, 12:04    |    Viera Gilányová


Dňa 14. februára vás v čase od 8.00 do 12.30 srdečne pozývame na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ GYMNÁZIA JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO

v priestoroch školy do

Ø  všeobecných tried

Ø  prírodovednej triedy

Prvý link použite v prípade prihlasovania jednotlivcov a druhý link použite v prípade hromadného prihlasovania záujemcov prostredníctvom výchovných poradcov.

Zvoľte si jeden spôsob, aby sa nám počty prihlásených neduplikovali.

Prihlasovanie je možné do 10. februára 2023 (piatok)

Tešíme sa na vás!

Prihlasovanie jednotlivcov (pre zákonných zástupcov, záujemcov)

TU


Hromadné prihlasovanie pre výchovných poradcov ZŠ

TU