Deň otvorených dverí

16 February 2024, 14:27    |    Viera Gilányová


V dňoch 6. a 13. februára naša škola otvorila svoje brány 350 žiakom ZŠ v sprievode 50 rodičov a učiteľov, ktorí majú záujem o štúdium vo všeobecnej a prírodovednej triede nášho gymnázia. Mohli nás vidieť naživo a interaktívne, čo ocenili aj v mimoriadne pozitívnych spätných väzbách. Ďakujeme!