Darujte vaše 2% z daní

14 March 2019, 08:22    |    Viera Gilányová


Vážení rodičia, absolventi a priatelia Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici,

touto formou sa uchádzame o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2% z Vašich daní v prospech Klubu Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici

Združenie sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy, ktorú navštevuje v súčasnosti 729 žiakov denného štúdia. Máme záujem, aby sa vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.

Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí aj 2% z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani cent navyše, lebo ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan sa však môže rozhodnúť o poukázaní 2% z týchto daní pre vybraný právny subjekt.

Ako občianske združenie Vás chceme osloviť, aby ste poskytli 2% z Vašich daní v prospech školy a Vašich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité.

 

Dúfame vo Vašu podporu a vopred ďakujeme!

 

Postup na poukázanie 2% daní

 

 Zamestnanci:

 ·  Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

· Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

· Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

· Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019.

· Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

· Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

· Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!

· Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019


 

 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

· ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

· Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa

·         podnikatelia (fyzické a právnické osoby)

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%podielu dane je obsiahnuté v daňovom priznaní príslušného kalendárneho roka. Prosíme – ak ste si vybrali ako príjemcu Klub Gymnázia J.G. Tajovského – uviesť do príslušných koloniek v daňovom priznaní tieto údaje: 

IČO: 14225930

Právna forma: občianske združenie 

Obchodné meno: Klub Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25, 974 09 Banská Bystrica

 

Postup krokov:

   Pre fyzické osoby

   Pre právnické osoby

 

Na stiahnutie: 

    Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

    Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti