Ďalšia úspešná absolventka DofE

5 October 2018, 13:53    |    Viera Gilányová


Dňa 19.9. 2018 sa v Gbeľanoch uskutočnilo slávnostné odovzdávanie bronzových ocenení úspešných účastníkov programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Z Gymnázia J. G. Tajovského program na bronzovej úrovni  úspešne ukončila Linda Vigašová z III.C triedy. Slávnostná ceremónia prebehla v príjemnom prostredí  exteriéru Kaštieľa v Gbeľanoch za prítomnosti veľvyslanca Veľkej Británie Andrewa Gartha a predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera. Linda optimálne naplnila stanovené ciele vo všetkých  troch  oblastiach programu – v oblasti rozvoja športu si dokázala osvojiť  3 druhy gymnastických premetov, v oblasti rozvoja talentu si poradila so stavbou oplachteného kajaku a v oblasti dobrovoľníctva viedla skautský oddiel detí („vodných vĺčat“), ktorý zdarne pripravila na dvojdenný pobyt v prírode.

Linde srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov  pri jej pokračovaní  v DofE na striebornej úrovni programu!