Cena stravnej jednotky od 1.2.2023

19 January 2023, 09:42    |    Viera Gilányová


 

                                                                                                     

                               Stravovanie žiakov školy v školskej výdajni

 

             stanovuje od 1.2.2023

 

cena stravnej jednotky vo výške 5,00 € za jedno odobraté jedlo

 

Stravovanie žiakov v školskej výdajni

Finančný limit na potraviny                                                                                                          2,50 €

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov od zákonného zástupcu

žiaka určeného podľa platného VZN BBSK č. 37/2019                                                              0,11 €

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov od zriaďovateľa   BBSK                             2,39 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Celková hodnota jedného hlavného jedla je 5,00 €

 

Z toho:

Stravník hradí           2,61 €

zriaďovateľ hradí      2,39 €

 

 

 

 

Stravovanie zamestnancov školy a cudzích stravníkov v školskej výdajni

               Stanovuje od 1.2.2023

 

cena stravnej jednotky vo výške 5,30 € za jedno odobraté jedlo

 

 

Stravovanie cudzích stravníkov v školskej jedálni

Finančný limit na potraviny                                                                                                          2,80 €

Režijné náklady                                                                                                                            2,50 €

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Celková hodnota jedného hlavného jedla je 5,30 €