Beseda s pani Alicou Frühwaldovou, autorkou knihy O koľko lásky som prišla

9 December 2022, 09:14    |    Viera Gilányová


Dňa 1. 12. 2022 nám bolo dopriate výnimočné a vzácne stretnutie s autorkou knihy O koľko lásky som prišla, s pani Alickou Frühwaldovou.

Študneti GJGT III.B triedy sa na besede s pani Frühwaldovou z jej osobného rozprávania dozvedeli o živote v Banskej Bystrici pred vojnou a o prežití rasovo prenasledovanej rodiny v priebehu 2. svetovej vojny. Vypočuli sme si:

·       príbeh o spôsobe života, o tragických stratách, o strachu, o utrpení, ale aj o odvahe,

·       príbeh o schopnosti statočných ľudí pomôcť v hraničných životných situáciách svojim rasovo prenasledovaným spoluobčanom,

·       príbeh o vplyve prežitého na druhú aj tretiu generáciu tejto rodiny.

Bolo to silné rozprávanie o nezmyselnosti vojny a vzácnosti mieru, ale tiež o tom, že pre jeho zachovanie treba neustále niečo robiť.