Bačova žena v AZU

11 February 2019, 08:22    |    Viera Gilányová


Ako žiaci tretieho ročníka sme sa dňa 5.2.2019 zúčastnili na divadelnom predstavení  Bačova žena. Ide o tragédiu z pera Ivana Stodolu z obdobia slovenskej medzivojnovej drámy, čo nám pomohlo  osviežiť si svoje vedomosti z literatúry daného obdobia. Hereckých výkony  prekypovali všetkými potrebnými emóciami a herci, študenti Akadémie umení , ich  stvárnili  na jednotku.                                                                                                                                

Cecília Miškovová 3.B