Architektúra Banskej Bystrice, DEG v praxi – 4. decembra 2018

11 December 2018, 19:22    |    Viera Gilányová


GJGT je jedným z mála gymnázií, kde sa deskriptívna geometria vyučuje v treťom a štvrtom ročníku (aj v V.L) ako voliteľný predmet. Jednou z aktivít, ktorá prepája teóriu s praxou,  je aj predvianočná exkurzia v centre Banskej Bystrice, kde žiaci prihlásení na maturitnú skúšku z deskriptívnej geometrie prezentujú pred svojimi spolužiakmi zaujímavosti o vybraných budovách – objektoch.  Tentoraz ich zaujali: Budova GJGT a OA, Thurzov dom, Pobočka ČSOB „Kamenná vila“, Roosveltova nemocnica, Národný dom, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Zvonice v BB a okolí, Múzeum SNP, Budova krajskej pobočky Slovenskej sporiteľne, Beniczkého dom.


PK MAT a DEG