14. ročník súťaže v rečníckych prejavoch „Slovo, čo um i srdce vaše posilní“

31 January 2024, 10:21    |    Viera Gilányová


Dňa 30. januára 2024 sa v reprezentatívnych priestoroch Literárneho a hudobného múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici uskutočnil už 14. ročník rétorickej súťaže našich štvrtáčok a štvrtákov Slovo, čo um i srdce naše posilní.

Takmer dvadsiatka maturantov mala možnosť ukázať svoj talent a rečnícke zručnosti pri prednese vlastných prejavov, a to všetko pred zrakmi početného publika z tretieho ročníka a odbornej poroty. Okrem kvality prednesu porota ocenila aj široký tematický záber prejavov – od osobne ladených tém až po exponované spoločenské témy. Nechýbala ani cena publika.

 Výsledky súťaže:

1. miesto: Markéta ABRAHÁMOVÁ (IV.D)

2. miesto: Milan JAREŠ (IV.C)

3. miesto: Dominika RUSNÁKOVÁ (IV.A)

Cena publika: Laura BAKŠOVÁ (IV.F)

 Gratulujeme a tešíme sa na jubilejný 15. ročník.