Všeobecné triedy

11 September 2018, 21:04


Všeobecné triedy tvoria najväčšiu časť nášho gymnázia. Štúdium je štvorročné, zakončené maturitnou skúškou. Príprava na skúšku dospelosti začína hneď prvým týždňom na škole a vedie k pravidelnej príprave na vyučovanie a zodpovednosti. Hoci si mnoho našich absolventov vyberá pre ďalšie uplatnenie prírodovedné zameranie, pri štúdiu sa rovnaký dôraz kladie i na humanitné predmety.

Čo sa týka štúdia cudzích jazykov, študenti si môžu vybrať medzi angličtinou, nemčinou, ruštinou i francúzštinou, na svoje si prídu začiatočníci i pokročilí. Študovaniu prírodovedných predmetov pomáhajú hodiny v laboratóriu, kde si žiaci môžu prakticky vyskúšať preberané ivo.

Pri štúdiu humanitných predmetov napomáhajú rôzne exkurzie, návštevy múzeí, pamätných domov, divadiel, kín, prednášok či predstavení. Poobedňajšie aktivity mnohých študentov zahŕňajú aj školské krúžky, ktorých ponuka je veľmi pestrá. Od tých športových ako volejbal, florbal, horolezectvo či futbal, po tie vedomostné, napríklad debatný.

 Štúdium ponúka mnoho výhod, napríklad:

        Využívanie moderných technológií i odborných učební na vyučovaní,

       kvalitná príprava na vysoké školy, ktorá zahŕňa podrobné štúdium vybraného odboru, ale aj tvorbu referátov a projektov,

        mimoškolské akcie a podujatia, vďaka ktorým na škole vládne priateľská atmosféra,

        podpora talentu žiaka pomocou školských krúžkov.