Triedy s profiláciou

13 September 2018, 18:49


Hoci na našom gymnáziu je v každom ročníku len jedna trieda matematická a jedna s prírodovedným zameraním, ich činností a aktivít rozhodne nie je málo. Možno je to práve vďaka nižšiemu počtu študentov, s čím je nepriamo úmerne spojená vyššia kvalita. 

Matematická trieda ponúka od začiatku štúdia zvýšený počet hodín matematiky, vďaka čomu sú žiaci, okrem klasického obsahu výučby, vedení aj k logickému mysleniu, riešeniu hlavolamov a zúčastňovaniu sa na rôznych matematických súťažiach.

Prírodovedná trieda je na našej škole stále ešte novinkou, preto ponúka mnoho atraktívnych skúseností. Posilnené hodiny v laboratóriu a praktická výučba sú samozrejmosťou, nechýba ani tvorba projektov či referátov. Počas štúdia sú títo študenti vysoko úspešní na rôznych celoslovenských i medzinárodných súťažiach a olympiádach.