Dokumenty PK MAT,FYZ,INF,EKO

5 October 2018, 09:07


Klasifikácia voliteľných predmetov

tretí ročník:

          Cvičenia z matematiky                      1 hod              neklasifikovaný

Seminár z matematiky                      2 hod              klasifikovaný

Počítačová grafika                             1 hod              klasifikovaný

Informatika a programovanie           1 hod              klasifikovaný

Deskriptívna geometria                     2 hod              klasifikovaný

Cvičenia z fyziky                                1 hod              neklasifikovaný

Ekonomika a svet práce                    1 hod              neklasifikovaný

 

štvrtý ročník:

Cvičenia z matematiky                                                        2 hod             neklasifikovaný

Cvičenia z fyziky                                                                  2 hod  neklasifikovaný

Seminár z matematiky (štvrtý ročník a V.L)                         2 hod            neklasifikovaný

Seminár z deskriptívnej geometrie   (štvrtý ročník a V.L)    2 hod            klasifikovaný

Seminár z fyziky                                                                   2 hod           neklasifikovaný

Seminár z fyziky pre V.L                                                       2 hod           neklasifikovaný

Cvičenia z deskriptívnej geometrie (štvrtý ročník a V.L)      2 hod             klasifikovaný

            Seminár z informatiky                                                         2 hod            neklasifikovaný

Seminár z ekonomiky                                                           2 hod            neklasifikovaný

 

Kritériá hodnotenia

Stupnica hodnotenia:

100% - 90% ......... 1

  89% - 75% ......... 2

  74% - 50% ......... 3

  49% - 30% ....... 4

  29% - 0 %  ....... 5