DOD všeobecná trieda

11 January 2024, 18:46


Dňa 13. februára vás v čase od 8.00 do 12.30 srdečne pozývame na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ GYMNÁZIA JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO

v priestoroch školy do všeobecnej triedy

Prvý link použite v prípade prihlasovania jednotlivcov a druhý link použite v prípade hromadného prihlasovania záujemcov prostredníctvom výchovných poradcov.

Zvoľte si jeden spôsob, aby sa nám počty prihlásených neduplikovali.

Prihlasovanie je možné do 8. februára 2024

Tešíme sa na vás!

Prihlasovanie jednotlivcov (pre zákonných zástupcov, záujemcov)

TU

 Hromadné prihlasovanie pre výchovných poradcov ZŠ

TU