Členovia PK VP

5 October 2018, 18:19


Zloženie Predmetovej komisie výchovných predmetov a telesnej a športovej výchovy:

 

Predseda PK:                   Mgr. Miriam Hucmanová

Podpredseda PK:            Mgr. Soňa Husárová

 

Členovia PK:                     Mgr. Katarína Ďurišková

                              Mgr. Eva Pikulová

                              Mgr. Martin Caban

                              Mgr. Ján Brunovský

                              Mgr. Tomáš Trudič, PhD.

                              Mgr. Ján Janovčík

                              Mgr. Eva Zatloukalová, PhD.

                              PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

                              Mgr. Jana Lišiaková