Členovia PK MAT,FYZ,INF a DEG

5 October 2018, 07:10


Mgr. Jaroslava Zacharová – predseda PK
Mgr. Erik Bayerl, PhD. – podpredseda PK
PaedDr. Marek Balažovič, PhD.

Mgr. Katarína Barillová
Ing. Viera Gilányová
Mgr. Zdenka Kocourková
Mgr. Katarína Magyarová
Mgr. Adrian Minarovič
RNDr. Eva Oravcová
Bc. Ondrej Šinko
Ing. Nina Školníková