Činnosť PK VP

5 October 2018, 18:22


Plán akcií v školskom roku 2023/2024

 

September:   

·       Biela pastelka“- verejná zbierka (zod.Hucmanová)

·       Vyhodnotenie projektu Školy za demokraciu + organizácia v školskom roku 2023/2024(zod.Hucmanová)

·       Kurz OŽaZ 3.ročník (zod.vyučujúci TŠV)

·       Taják na bicykli

Október:       

·       Prednáška – Prevencia rakoviny prsníka – dievčatá 2.ročník (zod.Huc.)

·       Jesenné účelové cvičenie 1. a  2.ročník (zod.vyučujúci TŠV)

·       Prevencia závislostí – prednáška pre 1.ročník (zod.vyučujúce ETV)

November:    

·       Beseda o učení so školskou psychologičkou pre študentov 1.ročníka

(zod.vyučujúce ETV)

·       Stolnotenisový turnaj (zod.Brunovský)

December :    

·       Príprava biblickej olympiády (zod. Ďurišková)

·       Florbalový vianočný turnaj (zod.Brunovský)

Január - február:

·       Kurz zimných pohybových aktivít 1.roč. (zod.Pikulová, Brunovský, Husárová)

·       Deň otvorených dverí (zod.Hucmanová, Janovčík)

·       Beseda na tému: Kyberšikana pre 1.ročník (zod.Hucmanová)

·       Projekt Chuť žiť! (zod.školská psychologička + vyučujúce ETV)

Marec:         

·       Čítanie kníh na hodinách – rozvoj čitateľskej gramotnosti

(zod.vyučújúci ETV a UKL)

·       Jarné účelové cvičenia 1.a 2.ročník (zod.vyučújúci TŠV)

·       Volejbalový turnaj (zod.Janovčík)

·       Vírus HPV a možnosti jeho prevencie – prednáška pre 2.ročník (zod.Hucmanová)

 Máj:             

·       Prevencia rizikového sexuálneho správania – prednáška v spolupráci s CPP BB pre 2.roč. (zod.vyučujúce ETV)

                                  

Jún:               

·       Letný kurz pohybových aktivít (zod.vyučujúci TŠV)

·       Futbalový turnaj (zod.Caban)

 

Ostatné akcie budeme plánovať priebežne podľa aktuálnych ponúk a záujmu študentov.