Dejepisná exkurzia – po miestach nacistických represálií na strednom Slovensku

6 October 2021, 14:08    |    Viera Gilányová


V stredu 29. 9. 2021 sa tretiacke a štvrtácke seminárne skupiny z dejepisu v sprievode p. profesoriek Vitáskovej, Lišiakovej a Klimovej zúčastnili dejepisnej exkurzie, počas ktorej sme navštívili dediny Kalište a Nemecká, aby sme si pripomenuli už známe fakty a naučili sa niečo nové o udalostiach, ktoré sa tu odohrali počas druhej svetovej vojny. Prvou zastávkou bola vypálená obec Kalište, ktorá sa stala symbolom všetkých vypálených obcí na Slovensku. Na Kalište sme dorazili za pochmúrneho počasia, v ktorom sme si vypočuli výklad lektora Múzea SNP o histórii, zvykoch v obci, o živote Kališťanov a o hrozných udalostiach, ktoré sa tu odohrali 18. marca 1945. Po absolvovaní prehliadky Kališťa sme sa presunuli do neďalekej obce Nemecká – do Pamätníka Nemecká. Vápenka v Nemeckej bola miestom, kde nacisti a ľudáci počas januárových dní roku 1945 zabili vyše 900 ľudí. Pamiatku obetí sme si uctili zapálením sviečok a slová Rudolfa Fabryho z expozície pamätníka: „Žalujeme vrahov, ľudské netvory, za náš život nedožitý žalujeme,“ nás sprevádzali na ceste naspäť do Banskej Bystrice. Nezabúdame...                                              

                                                                                              Anton Chuchút, III.C