Činnosť PK MAT

5 October 2018, 07:07


MathRace 2019

Deň otvorených dverí

·         Triedy s profiláciou na matematiku – 9. októbra 2018

·         Prírodovedné triedy

·         Bilingválne francúzske triedy  – 9. októbra 2018

·         Všeobecné triedy

 


Matematická olympiáda – zadania úloh domáceho kola a termíny súťaží www.skmo.sk

Kategória A (tretí, štvrtý ročník, IV.L, V.L) – RNDr. E. Oravcová , Mgr. A. Minarovič

Kategória B (druhý ročník, III.L) – RNDr. E. Oravcová, Mgr. J. Zacharová

Kategória C (prvý ročník, II.L) – Mgr. K. Magyarová, Mgr. E. Bayerl, PhD.

Kategória Z9 (I.L) – RNDr. J. Matulayová

 

Matematický klokan –www.matematickyklokan.sk – predpokladaný termín súťaže je 22. marec 2019 – koordinuje Mgr. J. Zacharová

 

MathRace – www.brkos.math.muni.cz/mathrace/index.php  14. november 2018 - koordinuje Mgr. K. Magyarová

 

MathOlymp - http://matholymp.fme.vutbr.cz/ - 27. november 2018 - koordinuje Mgr. K. Magyarová

 

GeniusLogicus (A - bez merania času, B - s meraním času),  GeniusMatematicus, Master of sudoku – www.geniuslogicus.eu - koordinuje Mgr. K. Magyarová

 

Pišqworky - www.pisqworky.cz

 

Matematický B-deň  - koordinuje RNDr. E. Oravcová

 

Matboje - koordinuje RNDr. E. Oravcová

 

Stavbárska olympiáda - www.svf.stuba.sk 3. ročník - koordinuje Mgr. K. Magyarová

 

Výstava ukážok prác z deskriptívnej geometrie – február – marec 2019 - organizuje Mgr. K. Magyarová

 

EXPERT geniality show - www.sutazexpert.sk – 29. november 2018 - koordinuje Mgr. K. Magyarová

 

Odborné prednášky

  • matematika
  • deskriptívna geometria

 

Exkurzie

Korešpondenčné semináreZenit  - súťaž v programovaní

CodeWeek  work shop –  digitálna gramotnosť všetkým prístupným a zábavným spôsobom

Súťaž 3D tlač pre stredoškolákov

Olympiáda v informatike

Korešpondenčný seminár

Iné programovacie súťaže

Aj Ty v IT – aby IT sektor neprišiel ani o jednu ženu – prednášky,  diskusie,  súťaže,  work shop