zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Členovia študentského senátu

 

Zloženie študentského senátu Gymnázia J. G. Tajovského v školskom roku 2015/2016:

 
Predsedkyňa
Lenka Krížová (IV.L)
Podpredseda pre 1. a 2. ročník
Emanuel Kucbel (I.L)
Podpredseda pre 3., 4. a 5. ročník
Jakub Švec (III.D)
Zástupkyňa pre 1. ročník
Diana Hlaváčová (I.A)
Zástupca pre 2. ročník
Branislav Schwarz (II.F)
Zástupkyňa pre 3. ročník
Terézia Šusteková (III.C)
Zástupca pre 4. a 5. ročník
Matúš Leitner (IV.E)
Zapisovateľka
Júlia Riečičiarová (III.F)
Členka rady školy
Lenka Krížová (IV.L)
Ďalší členovia / ďalšie členky
Ivana Zvaríková (I.B)
Sara Theodoulides (I.C)
Marián Raši (I.D)
Samuel Belko (I.F)
Patrícia Belková (II.A)
Alena Kaliská (II.B)
Peter Horváth (II.C)
Jana Černychová (II.D)
Katarína Sarvašová (II.L)
Michaela Mesíková (III.A)
Diana Olvecká (III.B)
Dominika Bačová (III.L)
Alexandra Reptišová (IV.A)
David Hýčik (IV.B)
Nada Maslarevičová (IV.C)
Simona Reptišová (IV.D)
Dávid Mojžiš (IV.F)
Barbora Brincková (V.L)
Voľby prebehli 22. septembra 2015 na jednoďnovom zasadnutí Študentského senátu.