Vedenie školy | Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Vedenie školy

Riaditeľka školy PhDr. Mária Sochorová sochm2(zavináč)gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky RNDr. Marcela Mozoľová mozolova.m(zavináč)gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky Mgr. Monika Ďurčová mdurcova(zavináč)gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky
(pre techn.-ekon. činnosti)
Ing. Beáta Štubňová beata.stubnova(zavináč)gmail.com