zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Školský psychológ

Školský psychológ

 Doc.  PaedDr. Lada Kaliská,PhD.

mailový kontakt: lada.kaliska@umb.sk

Konzultácie:

UTOROK  12:30 - 16:00