zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Koordinátor environmentálnej výchovy

Program environmentálnej výchovy

Hlavným cieľom tohto plánu je zvýšiť environmentálne povedomie učiteľov a študentov, vytvárať a rozvíjať praktické zručnosti študentov v ochrane a zveľaďovaní životného prostredia a formovať ich konanie k zdravému životnému štýlu. Tento environmentálny plán je záväzný pre všetkých vyučujúcich našej školy.