zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Koordinátori

Koordinátor enviromentálnej výchovy
RNDr. Soňa Kusá
 
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
PhDr. Miroslava Kminiaková
 
Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov
Mgr. Katarína Ďurišková