zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Organizácia školského roka

Organizácia školského roka
 
Slávnostné otvorenie školského roka
5.9.2016
I. polrok
1.9.2016 - 31.1.2017
Dátum vydania vysvedčenia
31.1.2017
II. polrok
1.2.2017 - 30.6.2017
Dátum vydania vysvedčenia
30.6.2017
 
Prázdniny
Trvanie
Vyučovanie sa začína
Jesenné prázdniny
28.10.2016 - 31.10.2016
2.11.2016
Vianočné prázdniny
23.12.2016 - 5.1.2017
9.1.2017
Polročné prázdniny
3.2.2017
6.2.2017
Jarné prázdniny
27.2.2017 - 3.3.2017
6.3.2017
Veľkonočné prázdniny
13.4.2017 - 18.4.2017
19.4.2017
Letné prázdniny
3.7.2017 - 31.8.2017