zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Daniela Pokorná predseda PK
Mgr. Martin Holéczy, PhD. podpredseda PK
Mgr. Miriam Hucmanová  
Mgr. Katarína Ďurišková  
Mgr. Slávka Pariláková  
Dipl.germ. Ľudmila Hrmová  
Mgr. Jana Lišiaková -RD