zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Dipl.germ. Ľudmila Hrmová predseda PK
Mgr. Alena Krnáčová podpredseda PK
Mgr. Helena Majerová  
Mgr. Darina Chlebanová  
Mgr. Daniela Pastoreková  
PhDr. Mária Sochorová