zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

 

Mgr. Mária Kozáková predseda PK
Mgr. Michaela Krnáčová podpredseda PK
Mgr. Melánia Kováčová  
Mgr. Nina Dvorská

 Mgr. Veronika Kubišová

 
 RNDr. Soňa Kusá