zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda
Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Romana Szentpéteriová predseda PK
Mgr. Marta Šimkovičová podpredseda PK
Mgr. Daniela Petrželová  
Mgr. Janka Žilincová  
Mgr. Monika Fabíková  
Mgr. Eva Lešníková  
Mgr. Valéria Mozgová  
 Mgr. Daniela Pastoreková  
Mgr. Igor Čechvala  
Mgr. Vlasta Moncoľová  
Mgr. Miriam Hucmanová  
PhDr. Miroslava Kminiaková