Členovia študentského senátu

14 september 2018, 10:17Zloženie študentského senátu Gymnázia J. G. Tajovského v školskom roku 2017/2018:

PredsedkyňaDiana Hlaváčová
TajomníkIvana Zvaríková
Zástupca pre komunikáciu a kampane
Charlotte Stejskalová

1.A : Sofia Augustínová

1.B : Paulína Šutáková

1.C : Barbora Kvarteková

1.F : Adam Hančák

1.L : Rebecca Sarah Racková

2.A : Samuel Bočkaj

2.B : Natália Pinterová

2.C : Charlotte Stejskalová

2.D : Peter Babic

2.F : Barbora Laššáková

2.L : Kateřina Mojžišová

3.A : Diana Hlaváčová

3.B : Ivana Zvaríková

3.C : Sára Theodoulides

3.D : Eva Trchalová

3.F : David Vrba

3.L : Emanuel Kucbel