zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici
si Vás dovoľuje pozvať

6. februára 2018 od 8.00 hod.

na deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl,ktorí majú záujem 

  • o štúdium na našej škole v študijnom odbore 7902 J gymnáziu 

V tomto čase budú podávané informácie aj o otvorení triedy s profiláciou na prírodovedné predmety.

Srdečné pozvanie na 21. reprezentačný ples školy

Okresné kolo OAJ

V stredu 17. 1. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali: Daniel Magic z I. C (kat. 2C2), Timea Cochová z I. A (kat. 2A) a Samuel Čavoj z III. F (kat. 2B). Timea a Samuel obsadili prvé miesta vo svojich kategóriách a postupujú do krajského kola. Gratulujeme!

Oznam pre stravníkov školskej jedálne:

Od 15.1.2018 až do odvolania je potrebné objednávať si obedy cez objednávkový terminál vo vestibule školy alebo priamo u vedúcej školskej jedálne. Objednávanie cez internet nefunguje.

                                                                                         Vedúca ŠJ

Okresné kolo vo futsale a v stolnom tenise

OK vo futsale  –  GJGT 3 miesto
Našu školu reprezentovali :Dian,Dolniak, Kladivík, Koreň, Pavlík, Rumanovský, Škrečko, Vozár, Žilinec, Végh, Vinarčík
OK v stolnom tenise žiakov – reprezentanti GJGT : Kuric a Paľúch
OK v stolnom tenise žiačok -   GJGT „B „   4. miesto  :  Cencerová, Slobodníková, Ďuricová
GJGT „A“   2. miesto a postup do krajského kola vybojovali : Kuklová, Žugecová, Zboranová      

IUVENES TRANSLATORES

Dňa 28.11.2018 sa po prvý krát pod vedením Mgr. Jaroslavy Zboranovej a Mgr.Marianny Anderlovej na našej škole uskutočnila súťaž mladých prekladateľov IUVENES TRANSLATORES.

Máme bronzového medailistu

V dňoch od 3. do 12. decembra 2017 sa náš žiak Lukáš GáborikI.F triedy spolu s ďalšími 5 žiakmi z celého Slovenska zúčastnil Medzinárodnej olympiády mladých vedcov (IJSO) 2017 v Holandsku.

Vážení rodičia, milí absolventi a priatelia našej školy

Srdečne Vás pozývame na: 

             

 

Mikulášsky MIX - skok do diaľky SŠ

Preteky Mikulášsky MIX - skok do diaľky SŠ prebehli v príjemnej športovej atmosfére, v priestoroch Športovej haly - ŠG Banská Bystrica, podľa platných pravidiel atletiky. Zúčastnilo sa 54 žiakov  banskobystrických stredných škôl. Žiaci GJGT boli opäť úspešní a v kategórii trojčlenných družstiev získali 2. miesto - Carolina Kováčová II.C, Branislav Žilinec, Adam Dolniak z III.D. Bronzovú medajlu a tretie miesto v súťaži jednotlivkýň získala Kamila Kunkelová I.F výkonom 398 cm a do víťazstva jej chýbali  iba  4 cm. Veľmi dobré výkony dosiahli všetci  zúčastnení žiaci GJGT.

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 7.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Celkovo sa olympiády zúčastnilo 29 študentov, z ktorých do 3. kola postúpili tí najlepší,  aby svoje vedomosti a zručnosti dokázali i v ústnom prejave.
Syndikovať obsah