zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Majstrovstvá GJGT v lyžovaní a snowboardingu

Dňa 22. marca 2010 sa budú konať Majstrovstvá GJGT v lyžovaní a snowboardingu v lyžiarskom stredisku Donovaly.

Viac informácií môžete získať u p. Janovčíka.

Plenárne zasadnutie

Dňa 9.marca 2010 sa uskutočnilo plenárne zasadnutie rodičov žiakov tretieho
ročníka, na ktorom získali rodičia informácie o maturitných skúškach a
výbere voliteľných predmetov.

Prezentácie si môžte pozrieť tu a výber voliteľných predmetov tu.

Kritériá prijímacieho konania do bilingválnej triedy

 Záujemcovia o štúdium v bilingválnej triede, kritériá talentových prijímacích skúšok nájdete tu.

Darujte Vaše 2% z daní Gymnáziu JGT

 Viac informácií nájdete tu.

Bola spustená nová web stránka

Spustili sme novú stránku nášho gymnázia.

Na stránke sa ešte stále pracuje a prenášame sem dôležité dokumenty z pôvodnej stránky.
Ak hľadáte staršie dokumenty, alebo dokumenty, ktoré sa tu ešte nenachádzajú, skúste, prosím, prezrieť starú stránku GJGT.

Trinásty reprezentačný ples GJGT

 Dovoľujem si Vás pozvať na 

TRINÁSTY REPREZENTAČNÝ PLES

Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského 
v Banskej Bystrici

Tajovského matematický seminár

Bola vytvorená nová stránka matematického korešpondenčného seminára "TMS" odkaz je na paneli vľavo, alebo kliknite tu.

Odhlasovanie stravných lístkov prostredníctvom internetu

Stravné lístky je možné odhlásiť aj cez email na školskú jedáleň.

Syndikovať obsah