zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Opäť skvelé výsledky v biologickej olympiáde

V kategórii B v projektovej časti biologickej olympiády v školskom roku 2009/2010 Veronika Lobellová z 2. C triedy získala v celoštátnom kole 2. miesto a postúpila na medzinárodnú olympiádu environmentálnych projektov (INEPO EURO ASIA), ktorá sa uskutoční v Azerbajdžane.

V kategórii A v teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády v tomto školskom roku Zuzana Slaná z 3. D triedy obsadila v celoštátnom kole 7. miesto.

Obom dievčatám srdečne blahoželáme a Veronike Lobellovej prajeme veľa úspechov v medzinárodnom kole.

Školský zber papiera

Skončil sa zber papiera. Jeho vyhodonotenie nájdete tu.

Výhercom blahoželáme!

Výborné umiestnenie v slovenskom kole Olzmpiády vo francúzskom jazyku.

Tereza Perlácová zo IV.L ziskala 3. miesto v celoštátnom kole Olympiády z francúzskeho jazyka v kategórii 2C.
Výsledková listina.

Projekty pre 3. ročník

Milí tretiaci,
organizáciu "Projektového týždňa" nájdete tu.
Štruktúra práce - tu.

Výsledky medzitriedneho Mix-volejbalového turnaja

Výsledkovú listinu nájdete tu.

V CELOSLOVENSKOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY MÁME I. MIESTO!

V kategórii B získal 1. miesto Lukáš Kulich z 3.L
Srdečne blahoželáme!!!

Výsledky celoslovenského kola dejepisnej olympiády nájdete tu a zoznam našich účastníkov tu.

Výsledky krajského kola Geografickej olympiády

Výsledky krajského kola Geografickej olympiády a ďalšie informácie nájdete tu. 

Pozvánka na Matboj TMS

Dňa 22.4. 2010 sa uskutoční v priestoroch GJGT prvý Matboj TMS. Viac informácií tu.

Výmena študentov bilingválnej sekcie

Žiaci 1L triedy /29 / a 2E triedy / 4 / sa zúčastnia výmeny s partnerskou
školou - Gymnáziom J.P.Vernant v Sevres /Francúzsko/, ktorú bilingválna
sekcia organizuje 18. rok. Pobyt bude prebiehať v dňoch 8.4.2010 - 17.4.2010 podľa priloženého programu.

Medzitriedny mixvolejbalový turnaj

Turnaja sa zúčastnia študenti 1. až 3. ročníkov.

PODMIENKY: Na ihrisku musia hrať 3 chlapci a 3 dievčatá .

DRESY: Ľubovolné, športového strihu.

PRIHLÁŠKY: Prihlásiť sa môže maximálne 10 hráčov na družstvo.

Prihlásiť sa môžete u p. prof. Janovčíka do 19.4.2009

TERMÍN: 20.4.2009, utorok

MIESTO: telocvične Gymnázia J.G.Tajovského

ZAČIATOK: 8.00 hod.

PREDP. UKONČENIE: 13.00 hod.

HRACÍ SYSTÉM: hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu,podľa počtu prihlásených v skupinách na čas.

Syndikovať obsah