zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Projekty pre 3. ročník

Milí tretiaci,
organizáciu "Projektového týždňa" nájdete tu.
Štruktúra práce - tu.

Ďalší prijatí uchádzači

Zoznam ďalších uchádzačov prijatých bez prijímacej skúšky do tried bez zamerania (súbor je už odstránený)

Zápis sa uskutoční dňa 10. mája 2010 v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Rozhodnutie o prijatí dostanete pri zápise.

Ďalší prijatí uchádzači

Zoznam ďalších prijatých uchádzačov do všeobecnej triedy nájdete tu. (súbor je už odstránený)

Zoznam ďalších prijatých uchádzačov do matematickej triedy nájdete tu. (súbor je už odstránený)

Zápis ďalších prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 6. 5. 2010 na riaditeľstve školy od 14.00 – 17.00 hodiny.
V prípade, že sa nezapíšu všetci prijatí uchádzači, doplní sa počet prijatých priebežne v ďalších zápisoch do 21. 5. 2010.
Bližšie informácie získate telefonicky na č.tel.: 048/413 52 37.

 

RNDr. Tatiana Paľová
riaditeľka školy
 

Výsledky medzitriedneho Mix-volejbalového turnaja

Výsledkovú listinu nájdete tu.

V CELOSLOVENSKOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY MÁME I. MIESTO!

V kategórii B získal 1. miesto Lukáš Kulich z 3.L
Srdečne blahoželáme!!!

Výsledky celoslovenského kola dejepisnej olympiády nájdete tu a zoznam našich účastníkov tu.

Zoznamy uchádzačov prijatých na GJGT bez prijímacích skúšok

Zoznam uchádzačov prijatých do triedy bez zamerania na školský rok 2010/2011 (súbor je už odstránený)

Zoznam uchádzačov prijatých do triedy so zameraním na matematiku na školský rok 2010/2011 (súbor je už odstránený)

Zápis prijatých uchádzačov je dňa 29. apríla 2010 v čase od 14.00 - 17.00 hodiny.

Výsledky krajského kola Geografickej olympiády

Výsledky krajského kola Geografickej olympiády a ďalšie informácie nájdete tu. 

Pozvánka na Matboj TMS

Dňa 22.4. 2010 sa uskutoční v priestoroch GJGT prvý Matboj TMS. Viac informácií tu.

Výmena študentov bilingválnej sekcie

Žiaci 1L triedy /29 / a 2E triedy / 4 / sa zúčastnia výmeny s partnerskou
školou - Gymnáziom J.P.Vernant v Sevres /Francúzsko/, ktorú bilingválna
sekcia organizuje 18. rok. Pobyt bude prebiehať v dňoch 8.4.2010 - 17.4.2010 podľa priloženého programu.

Medzitriedny mixvolejbalový turnaj

Turnaja sa zúčastnia študenti 1. až 3. ročníkov.

PODMIENKY: Na ihrisku musia hrať 3 chlapci a 3 dievčatá .

DRESY: Ľubovolné, športového strihu.

PRIHLÁŠKY: Prihlásiť sa môže maximálne 10 hráčov na družstvo.

Prihlásiť sa môžete u p. prof. Janovčíka do 19.4.2009

TERMÍN: 20.4.2009, utorok

MIESTO: telocvične Gymnázia J.G.Tajovského

ZAČIATOK: 8.00 hod.

PREDP. UKONČENIE: 13.00 hod.

HRACÍ SYSTÉM: hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu,podľa počtu prihlásených v skupinách na čas.

Syndikovať obsah