zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Návšteva veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku na Gymnáziu JGT

V dňoch 27. a 28. mája 2010 navštívil našu školu veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, pán Henry Cuny s manželkou v sprievode pána J.Bortuzza, atašé pre spoluprácu vo francúzskom jazyku.
Dňa 27. mája pán veľvyslanec osobne odovzdal čerstvým maturantom V.L triedy diplomy o ukončení bilingválneho štúdia a v príhovore naznačil perspektívy uplatmenia absolventov a možnosti kontinuity ich bilngválneho štúdia na vysokých školách.
Ďalší deň diskutoval so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka na tému „Európske hodnoty.“
Pán veľvyslanec vo svojich príhovoroch ocenil kvalitnú prípravu žiakov bilingválnej sekcie a vyzdvihol spoluprácu s vedením Gymnázia J.G.Tajovského.
 

Opäť skvelé výsledky v biologickej olympiáde

V kategórii B v projektovej časti biologickej olympiády v školskom roku 2009/2010 Veronika Lobellová z 2. C triedy získala v celoštátnom kole 2. miesto a postúpila na medzinárodnú olympiádu environmentálnych projektov (INEPO EURO ASIA), ktorá sa uskutoční v Azerbajdžane.

V kategórii A v teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády v tomto školskom roku Zuzana Slaná z 3. D triedy obsadila v celoštátnom kole 7. miesto.

Obom dievčatám srdečne blahoželáme a Veronike Lobellovej prajeme veľa úspechov v medzinárodnom kole.

Školský zber papiera

Skončil sa zber papiera. Jeho vyhodonotenie nájdete tu.

Výhercom blahoželáme!

Zoznamy zapísaných uchádzačov pre rok 2010/2011

Zoznam zapísaných prijatých uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2010/11 do:

Výborné umiestnenie v slovenskom kole Olzmpiády vo francúzskom jazyku.

Tereza Perlácová zo IV.L ziskala 3. miesto v celoštátnom kole Olympiády z francúzskeho jazyka v kategórii 2C.
Výsledková listina.

Projekty pre 3. ročník

Milí tretiaci,
organizáciu "Projektového týždňa" nájdete tu.
Štruktúra práce - tu.

Ďalší prijatí uchádzači

Zoznam ďalších uchádzačov prijatých bez prijímacej skúšky do tried bez zamerania (súbor je už odstránený)

Zápis sa uskutoční dňa 10. mája 2010 v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Rozhodnutie o prijatí dostanete pri zápise.

Ďalší prijatí uchádzači

Zoznam ďalších prijatých uchádzačov do všeobecnej triedy nájdete tu. (súbor je už odstránený)

Zoznam ďalších prijatých uchádzačov do matematickej triedy nájdete tu. (súbor je už odstránený)

Zápis ďalších prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 6. 5. 2010 na riaditeľstve školy od 14.00 – 17.00 hodiny.
V prípade, že sa nezapíšu všetci prijatí uchádzači, doplní sa počet prijatých priebežne v ďalších zápisoch do 21. 5. 2010.
Bližšie informácie získate telefonicky na č.tel.: 048/413 52 37.

 

RNDr. Tatiana Paľová
riaditeľka školy
 

Výsledky medzitriedneho Mix-volejbalového turnaja

Výsledkovú listinu nájdete tu.

V CELOSLOVENSKOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY MÁME I. MIESTO!

V kategórii B získal 1. miesto Lukáš Kulich z 3.L
Srdečne blahoželáme!!!

Výsledky celoslovenského kola dejepisnej olympiády nájdete tu a zoznam našich účastníkov tu.

Syndikovať obsah